Arbo, NEN, NPR-1813

 1. Kantoorstoelen: Wat houden de NEN-1812 eisen in?
 2. Kantoormeubilair: Wat houden de NEN-2449 eisen in?
 3. Magazijn inrichting: Welke eisen stelt de arbo?
 4. Wat houdt de NPR 1813 in?

 

Kantoorstoelen: Wat houden de NEN-1812 eisen in?

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft heeft ergonomische criteria voor kantoorstoelen samengevat onder de Nederlands Ergonomische Norm NEN-1812. Deze norm geeft de minimale functionele eisen voor de afmetingen en de uitvoering van kantoorstoelen, waarbij rekening is gehouden met ergonomische uitgangspunten. De NEN-1812 is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO). Indien een stoel volgens NEN-1812 getest is, houdt dat in dat de stoel volgens vastgestelde funktionele en ergonomische eisen onderzocht is. Van iedere geteste stoel is derhalve een NEN-1812 rapport beschikbaar en op aanvraag verkrijgbaar bij ons.

Wat houden de NEN-1812 eisen in ?

- Verstelbare zittinghoogte van min. 400-510 mm (Met een minimiumbereik van 120 mm)
- Zittingbreedte van tenminste 400 mm.Zittingdiepte van tenminste 440 mm.
- Lendesteunhoogte met verstelgebied van min. 170-210 mm.
- Hoogte lendesteun bij hoge rug min. 370 mm.
- Breedte rugleuning min. 360 mm en max. 460 mm.
- Breedte tussen de armsteunen min. 460 mm en max. 510 mm.
- Breedte van de armsteunen min. 50 mm.Lengte van de armsteunen min. 150 mm.

Voorbeelden van functionele eisen; hiermee worden stabiliteit, stevigheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de stoel beoordeeld:

- Statische belasting van de zitting en rugleuning. Proeven met een massa van 200 kg.
- Vermoeiingsproef van de zitting d.m.v. dynamische belasting. Duurproef 100.000 keer.
- Vermoeiingsproef van de rugleuning d.m.v. dynamische belasting. Duurproef 100.000 keer.
- Dynamische belasting van de zitting. Valproef 15.000 keer met een gewicht van 75 kg.
- Draaiproef met massa van 95 kg. links- en rechtsom draaien 60.000 keer.
- Stabiliteits- en kantelproef volgens DIN 1551.
- Voor de bediening van de stoel wordt een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing geeist.

 

Kantoormeubilair: Wat houden de NEN-2449 eisen in ?

Arbo wetgeving; de Nederlandse norm NEN-2449

Deze norm geeft de functionele eisen voor de uitvoering van kantoorwerktafels, waarbij rekening gehouden wordt met ergonomische uitgangspunten (aldus gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie Instuut te Delft). Voorbeelden van ergonomische eisen zijn:

- Breedte en diepte van het werkblad: tenminste 80 cm diep over een breedte van min. 120 cm.
- Reflectiefactor van het werkbladVoldoende vrije been- en voetruimte
- Hoogte van het werkblad bij een hoogte van instelbaar bureau tussen 62 en 82 cm boven de vloer

Voorbeelden van functionele eisen zijn:

- Duur- en breukproef: tenminste 7 dagen belasten met een kracht van 1500 N
- Sleepproef: tafel met een kracht van 500N belasten en 200x slepen over een afstand van 1 meter
- Ondersteltorsieproef
- Kantelproef

 

Magazijn inrichting: Welke eisen stelt de arbo?

Arbo-wet

Algemeen gesproken bestaat de wet- en regelgeving in Nederland op het gebied van arbeidsomstandigheden uit: 

- De Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet 1998);
- Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbo-besluit);
- De Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels).

Het is voor bedrijven niet altijd even gemakkelijk om al deze regels en  bepalingen goed te interpreteren. Vandaar dat de zogenaamde  Arbo/Informatiebladen (AI-bladen)  zijn uitgegeven, waarin mogelijkheden staan beschreven om aan de wettelijke Arbo-eisen te voldoen.

Deze AI-bladen zijn derhalve niet geldig als wettelijk bindende voorschriften,  maar zijn bedoeld als voorlichting. Wanneer de informatie uit de AI-bladen correct wordt toegepast,  zal over het algemeen altijd voldaan zijn aan alle wettelijke Arbo-eisen. Er zijn inmiddels al AI-bladen ontwikkeld voor verschillende  aspecten en disciplines binnen bedrijfsleven en industrie. De hierna volgende informatie is een samenvatting uit het AI-blad 14: "Bedrijfsruimten - inrichting, transport en opslag".Op de Website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u een lijst met alle beschikbare AI-bladen, plus een korte samenvatting van de inhoud.

AI-blad 14 In het kader van magazijnstellingen is AI-blad 14 relevant te noemen: "Bedrijfsruimten - inrichting, transport en opslag". Daarin komen drie hoofdonderwerpen aan de orde: 

Omgevingsvoorzieningen (deze hebben o.a. betrekking op afmetingen en lucht-volume, verlichting, geluid, klimaat, ventilatie) Algemene Inrichtingsvoorzieningen; deze behandelen onderwerpen als elektrische installaties, vloeren, muren, plafonds en ramen, ontspanningsruimten, sanitair en kleedruimten, noodvoorzieningen Specifieke Inrichtingsvoorzieningen. Naast Transportvoorzieningen en transport-middelen wordt tevens aandacht besteed aan Opslagvoorzieningen.

Algemene voorschriften voor montage en gebruik van magazijnstellingen vindt u in de volgende publicaties:

- Arbo-informatiebladen AI-14: Bedrijfsruimten, inrichting, transport en opslag, uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ISBN: 90 12 -8461 X

- NEN 5051: Magazijnstellingen, aanschafgegevens, montage en gebruik, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. UDC: 621.869.83:614.82

 

Wat houdt de NPR 1813 in?

NPR 1813 aanbevolen praktijkrichtlijnen

Deze NPR geeft toelichting op en aanwijzingen voor het verantwoord gebruik van de NEN-EN 1335, NEN-EN 527, NEN 2441 en NEN 2449 behandelde kantoormeubelen.
De Praktijkrichtlijn NPR 1813 is een toelichting op genoemde normen en heeft tot doel aan te geven op welke wijze 'goed zitten' en 'verantwoord staan' bij het kantoorwerk kan worden uitgevoerd.

Richtlijnen voor een ergonomische stoel:

 • de zithoogte is verstelbaar van 41 tot 55 cm;

 • de zitting is vlak, minimaal 40 cm breed en 44 cm diep en heeft een verstelbare hellingshoek van -7 tot 3 graden, vast te zetten op een hoek van -3 graden;

 • de voor- en achterzijde van de zitting en de boven- en onderzijde van de rugleuning zijn afgerond;

 • de zitdiepte is verstelbaar van 38 tot 48 cm;

 • de voorzijde van de rugleuning is vloeiend, zonder knikken of hoeken met een horizontale straal van 40 cm of meer;

 • de breedte van de rugleuning is minimaal 36 en maximaal 46 cm, de lengte minimaal 37 cm;

 • de lendensteun is verstelbaar in hoogte: het middelpunt van de steun is tenminste verstelbaar tussen 17 en 23 cm boven de zitting;

 • de armsteun heeft een verstelbare hoogte van 20 tot 30 cm en is minimaal 5 cm breed en 20 cm lang;

 • de afstand tussen de armsteunen is instelbaar tussen 36 en 51 cm;

 • de afstand van de voorzijde van de armsteun tot de voorzijde van de zitting is minimaal 20 cm;

 • het onderstel heeft 5 zwenkwielen en is draaibaar;

 • de afstand tussen de draaias en de vloer is minimaal 2 cm;

 • de stoel is veilig en stabiel en heeft geen scherpe of uitstekende delen.

 • Richtlijnen voor een kantoortafel:

 • het werkblad is minimaal 120 cm breed x 80 cm diep;

 • de voorzijde heeft een (bijna) recht aanzitdeel van ten minste 65 cm breed;

 • de hoogte is eenvoudig instelbaar tussen 62 en 85 cm (oudere tafels mogen instelbaar zijn tussen 62 en 82 cm);

 • het bovenblad is licht maar niet wit, krasvast en mat (niet spiegelend);

 • er is veel vrije knieruime onder de tafel: tenminste 65 cm diep;

 • bij de voeten is de vrije ruimte 80 cm diep;

 • het tafelblad is inclusief de draagconstructie aan de voorzijde niet dikker dan 5 cm.

 • Richtlijnen voor een beeldscherm - toetsenbord - muis:

 • een goed functionerend beeldscherm dat draaibaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar is en voldoende formaat heeft voor de afbeelding van de gelijktijdig benodigde informatie op het scherm;

 • goed functionerende (mini)toetsenbord en standaardmuis voor gegevensinvoer;

 • Richtlijnen voor een voetensteun: 

 • een voetensteunvlak als de medewerker dat wenst. De voetensteun is tenminste 30 x 40 cm groot en in hoogte en hellingshoek instelbaar.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.