Inkoopvoorwaarden

Inleiding

U ziet hier de inkoopvoorwaarden van de Terborgse HandelsOnderneming B.V. (Hierna ook wel beschreven als: 'THO')  Deze inkoopvoorwaarden bestaan uit volgende onderdelen: de algemene inkoopvoorwaarden, de THO privacyverklaring, de THO cookieverklaring, en de THO verwerkersovereenkomst.   

De THO behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en de bijbehorende voorwaarden en verklaringen als hierboven beschreven te wijzigen indien de THO bij deze wijziging een aantoonbaar zwaarwichtig belang heeft en dat daarvoor het eventuele, door die wijziging geschade, belang van de wederpartij moet wijken.

Algemene inkoopvoorwaarden

1 Opdrachten tot levering zijn voor de THO slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd

2 Tenzij anders overeengekomen wordt de leverancier geacht met deze voorwaarden akkoord te gaan, ook al wijken zijn leveringscondities hiervan af.

3 Meer of minder levering der overeengekomen hoeveelheid is slechts toegestaan indien dit schriftelijk is overeengekomen.

4 Indien het geleverde niet aan de eisen voldoet, zoals in de opdracht omschreven, heeft de THO het recht zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de koop te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5 De THO kan de bedragen die zij aan de leverancier verschuldigd is of van hem te vorderen heeft steeds verrekenen.

6 Alle opdrachten door de THO verstrekt dienen omgaand steeds schriftelijk te worden bevestigd.

7 Bij eventuele prijsverhogingen behoudt de THO zich het recht om de order in zijn geheel te annuleren. Indien de overeengekomen levertijd met meer dan 30 dagen wordt overschreden behoudt de THO het recht voor de order in zijn geheel te annuleren.

2.0 Privacyverklaring

De THO verwerkt zowel online als offline alleen noodzakelijke (persoons) gegevens conform de wetgeving AVG. Op moment partijen een overeenkomst aangaan met de THO verklaren zij zich akkoord met de THO privacyverklaring. De volledige privacyverklaring van de THO is in te zien op https://www.terborgse.nl/privacyverklaring

3.0 Cookieverklaring

De website(s) van de THO maakt/maken gebruik van zogenaamde cookies. Noodzakelijke cookies om de website(s) goed te kunnen laten functioneren maar ook om cookies om gegevens van de gebruiker te achterhalen en/of te monitoren. De gebruiker wordt op de website(s) van de THO hiervoor om toestemming gevraagd. Alles over cookies vindt u in de THO cookieverklaring. Op moment partijen een overeenkomst aangaan met de THO verklaren zij zich akkoord met de THO cookieverklaring. De volledige cookieverklaring van de THO is in te zien op https://www.terborgse.nl/cookieverklaring

4.0 Verwerkersovereenkomst

Leveranciers van goederen en/of diensten aan de THO zijn naast de inkoopvoorwaarden ook akkoord met de verwerkersovereenkomst van de THO te vinden op https://www.terborgse.nl/verwerkersovereenkomst