Privacyverklaring Terborgse HandelsOnderneming B.V.

Onderdeel van de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van de Terborgse HandelsOnderneming BV

Hier vind je de privacyverklaring van de Terborgse HandelsOnderneming BV (hierna: THO). Hierin lees je hoe we met jouw (persoonlijke) gegevens omgaan, zowel offline als online.

THO behoudt zich het recht voor om deze verklaring en de bijbehorende algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden te wijzigen indien THO bij deze wijziging een aantoonbaar zwaarwichtig belang heeft en dat daarvoor het eventuele, door die wijziging geschade, belang van de wederpartij moet wijken.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw (persoons)gegevens worden verzameld en hoe daarmee bij THO wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen ze worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

1.0 Wie is de THO?

THO is een servicegericht bedrijf dat handelt in nieuwe, refurbished en gebruikte kantoor- en magazijninrichtingen in de breedste zin van het woord. Onze klantenkring loopt van particulier tot multinational.

Er zijn situaties waarin jouw (persoons)gegevens door THO worden verzameld. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als je je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door THO, mag je hierover natuurlijk altijd contact opnemen met ons:

privacy@terborgse.nl | 0315-325523 | Ettensestraat 19 | 7061 AA | Terborg | Btw. Nr. NL804942638B01 | KVK Nr. 09067494

2.0 Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

THO verwerkt voor- en achternamen, adressen, woonplaatsen, bedrijfsnamen, telefoonnummers, faxnummers, geslacht, e-mailadressen, internetadressen, btw-nummers, kvk-nummers, betaalgegevens, functietitels, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adressen, social(media)ID’s en cookie ID’s.

3.0 Doel van de verzamelde gegevens

Er wordt voor een aantal doelen (persoons)gegevens verzameld door THO. Deze worden hieronder toegelicht.

Wettelijke verplichtingen

Een deel van de verwerkingen die THO doet, is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om (persoons)gegevens die nodig zijn om aan de belastingplicht te kunnen voldoen.

Contact

Jouw (persoons)gegevens worden verzameld als je contact opneemt met THO, zowel offline als online. Middels formulieren wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je een voorstel of dienst aan te kunnen bieden, zoals jouw naam, adres, aanhef, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en bijvoorbeeld projectomschrijving.

Analytics

De website van THO verzamelt (persoons)gegevens om de website te verbeteren, met behulp van Google Analytics. Deze (persoons)gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van jouw websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Nieuwsbrieven

THO verstuurt nieuwsbrieven via e-mail, zowel commercieel als gericht op kennisdeling. Jouw e-mailadres, voornaam, achternaam, aanhef, bedrijfsnaam, woonplaats en postcode worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van THO. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

4.0 Ontvangers

De (persoons)gegevens die THO ontvangt en verwerkt, worden beheerd met behulp van verschillende systemen en dienstverleners zoals Flitzmail/Wallbrink Crossmedia, Microsoft, Trustpilot, JRNY en Order Direct.

5.0 Opslag periode

Jouw (persoons)gegevens worden voor langere tijd bewaard door THO, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen via mail

Jouw mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.

Het versturen van nieuwsbrieven

Het versturen van nieuwsbrieven: Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Flitzmail voor onbepaalde tijd.

6.0 Beveiliging

Zowel digitale als fysieke (persoons)gegevens worden veilig beheerd. Digitale gegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel, en fysieke kopieën worden opgeslagen in een afgesloten archief.

De THO website zelf wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van THO privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

7.0 Jouw rechten

Recht op inzage: Je hebt het recht om te allen tijde jouw (persoons)gegevens op te vragen die bij THO vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie: Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn ze veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door THO.
Recht op overdracht: Mocht je de gegevens nodig hebben die bij THO opgeslagen liggen in het geval van overstap naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht.
Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij THO vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat THO niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil je niet dat THO jouw (persoons)gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw (persoons)gegevens.
Het streven van THO is binnen één werkweek op jouw verzoek te reageren.

8.0 Jouw plichten

THO verwerkt (persoons)gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en/of producten door THO via e-mail. Jouw (persoons)gegevens worden nooit verkocht aan derden zonder jouw toestemming.

De (persoons)gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte (persoons)gegevens niet worden aangeleverd, kan THO de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn (persoons)gegevens die je hebt gedeeld met THO met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

THO behoudt zich het recht de (persoons)gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer THO dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van THO te beschermen. Daarbij tracht THO altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via privacy@terborgse.nl | 0315-325523 | Ettensestraat 19 | 7061 AA | Terborg | Btw. Nr. NL804942638B01 | KVK Nr. 09067494